Kontaktpersoner

 • Herbjørn Gilje Oppmålingsingeniør
  (+47) 412 31 530 .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • Andrius Kurapka Oppmålingsingeniør
  (+47) 940 15 140 .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • Ingvald Aase Administrasjonssjef
  (+47) 918 60 501 .(JavaScript must be enabled to view this email address)

DELING | LANDMÅLING

Vi har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3
(høyeste klasse) for oppmålingstekninsk prosjektering og innmåling/utstikking av tiltak.

Vi påtar oss landmålingsoppdrag innen følgende områder:

 •     Oppmålingsforretninger etter matrikkelloven
 •     Annen eiendomsmåling
 •     Grensepåvisning
 •     Privat grenseavtale
 •     Plassering og beliggenhetskontroll av bygg   
 •     Stikningsoppdrag
 •     Sjømåling (dybde i havner etc.)
 •     Andre oppmålingsoppdrag
 •     Vi utarbeider stikningsplaner og terrengmodell/kotekart, evt. med masseberegning
 •     Vi framstiller sol-/skyggediagram til salgsprospekter
 •     Matricula har godkjenning som stedansvarlig i arbeidsvarsling iht. Statens vegvesens håndbok 051.
 •     Vi har sentral godkjenning for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven

 

Vi disponerer oppmålingsutstyr som dekker de fleste oppgaver.
Vi bruker totalstasjoner med forskjellig nøyaktighetsgrad fra Trimble samt nivellerer fra Leica.
GNSS-utstyret er fra Trimble – alle med CPOS.

Vi benytter programvarene Trimble Business Center, GISLINE fra Norkart AS og Gemini Terreng/Gemini Oppmåling fra Powel AS.

Våre kunder er bl.a. kommuner, eiendomsutviklere, byggefirma, entreprenører, arkitekter, privatpersoner.

inner_pages_thumb1.jpg inner_pages_thumb1.jpg inner_pages_thumb1.jpg inner_pages_thumb1.jpg inner_pages_thumb1.jpg

Kontaktpersoner

 • Herbjørn Gilje Oppmålingsingeniør
  (+47) 412 31 530 .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • Andrius Kurapka Oppmålingsingeniør
  (+47) 940 15 140 .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • Ingvald Aase Administrasjonssjef
  (+47) 918 60 501 .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Grunnerverv

Vi gjennomfører kjøp, salg og makeskifte

Vi forhandler med grunneiere om kjøp av areal både for utvikling av næringsområder, tomter og veigrunn.

Les mer

Landmåling

Vi påtar oss landmålingsoppdrag

Vi utfører landmålingsoppdrag innen de fleste områder.

Les mer

Seksjonering

Seksjonering av bygg og reseksjonering

Vi foretar seksjonering/reseksjonering av alle typer bygg.

Les mer

Kommunale søknader

Kommunale søknader vedrørende fast eiendom

Vi bistår med hjelp til å fylle ut skjema og rekvisisjoner og ivaretar hele søknadsprosessen.

Les mer