Dokumenter

Kontaktpersoner

 • Ivar Hebnes Daglig leder - jordskiftekandidat / Ansvar: grunnerverv
  (+47) 913 50 561 .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • Ingvald Aase Administrasjonssjef
  (+47) 918 60 501 .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Våre tjenester

Vår kompetanse er din sikkerhet
En leverandør - mange tjenester

 • Grunn- og rettighetserverv
 • Eiendomjuridiske tjenester/utbyggingsavtaler
 • Vurdering av grenser/rettigheter i reguleringsplanfasen
 • Innmåling/registreringer av område/tomt i planfase
 • Stikningsplaner/tekniske planer
 • Ansvarsrett - tiltaksklasse 3
 • Plassering- og beliggenhetskontroll
 • Fastpunkt/grunnlagsnett/aksestikking
 • Sol-/skyggediagram
 • Bestilling/rekvisisjon av oppmålingsforretning
 • Søknad om fradeling, arealoverføring etc.
 • Seksjonering
 • Matrikkelføring
 • Oppdatering av datasett for kommuner
 • Adresseringsprosjekt for kommuner
inner_pages_thumb1.jpg inner_pages_thumb1.jpg inner_pages_thumb1.jpg inner_pages_thumb1.jpg inner_pages_thumb1.jpg

Kontaktpersoner

 • Ivar Hebnes Daglig leder - jordskiftekandidat / Ansvar: grunnerverv
  (+47) 913 50 561 .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • Ingvald Aase Administrasjonssjef
  (+47) 918 60 501 .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Dokumenter