Velkommen
til Matricula

Vi som jobber i Matricula har
lang erfaring fra ulike
arbeidsområder knyttet til
fast eiendom.

les mer
matricula-gfx.png

Velkommen
til Matricula

Deling og landmåling er et av
våre største fagområder.

les mer
matricula-gfx.png

Velkommen
til Matricula

Vi bistår kunder med hjelp
når bygninger ønskes seksjonert eller
reseksjonert.

les mer
matricula-gfx.png

Velkommen
til Matricula

Trenger du hjelp til kommunale
søknader og dokumenter?
Ta kontakt.

les mer
matricula-gfx.png

Kjøp og salg av eiendom

På vegne av kunden forhandler vi med grunneiere om kjøp av bebygget og ubebygget areal for utvikling av næringsområder, tomter, veigrunn eller annet. Vi gjennomfører makeskifte og har erfaring fra skjønnsretten.

Les mer

Oppmåling av eiendom

Vi utfører landmålingsoppdrag innen de fleste områder. Vi har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 både for prosjektering og innmåling/utstikking.

Les mer

Seksjonering - kommunale søknader

Vi bistår med veiledning og hjelp til utfylling av alle typer skjema og rekvisisjoner, både til seksjonering og kommunale søknader.

Les mer

Grunnerverv

Vi gjennomfører kjøp, salg og makeskifte

Vi forhandler med grunneiere om kjøp av areal både for utvikling av næringsområder, tomter og veigrunn.

Les mer

Landmåling

Vi påtar oss landmålingsoppdrag

Vi utfører landmålingsoppdrag innen de fleste områder.

Les mer

Seksjonering

Seksjonering av bygg og reseksjonering

Vi foretar seksjonering/reseksjonering av alle typer bygg.

Les mer

Kommunale søknader

Kommunale søknader vedrørende fast eiendom

Vi bistår med hjelp til å fylle ut skjema og rekvisisjoner og ivaretar hele søknadsprosessen.

Les mer